Islamic fatwa on forex tradingHGR je boleh ubah. Yang diberi nama forex ob group. Jabatan Syariah dan Pengurusan, Akademi Pengajian Islam. Ulamak dulu dulu tak bersemuka pun. Ia sememangnya kos untuk memulakan perniagaan.
Ini kerana muzakarah mendapati bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing forex oleh individu secara lani individual spot forex melalui platfom elektronik mengandungi unsur-unsur seperti riba melalui pengenaan rollover interest, pensyaratan jual beli dalam pemberian hutang melalui leverageqabd yang foorex jelas ketika transaksi pertukaran, penjualan mata wang yang tiada dalam pegangan dan spekulasi yang melibatkan perjudian.

Muzakarah telah membuat keputusan seperti berikut: Setelah mendengar taklimat dan penjelasan pakar daripada Akademi Penyelidikan Syariah Antarabangsa Dalam Kewangan Islam ISRA serta meneliti keterangan, hujah-hujah dan pandangan yang dikemukakan, Muzakarah menegaskan bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing forex oleh individu secara lani individual spot forex melalui platfom elektronik adalah melibatkan item ribawi iatu mata wang dan dari sudut fiqhiyyah ia tertakluk di bawah hukum Bay al-Sarf yang perlu dipatuhi syarat-syarat umum jual beli dan syarat-syarat khusus bagi Bay al-Sarf seperti berikut: Selain memenuhi syarat-syarat tersebut, Muzakarah juga menegaskan bahawa operasi perdagangan pertukaran mata wang asing forex hendaklah bebas daripada sebarang unsur riba, elemen al-Salaf wa al-Bay pemberian hutang dengan syarat dilakukan transaksi jual beliunsur perjudian, gharar islamic fatwa on forex trading berlebihan dan kezaliman atau eksploitasi.

Berdasarkan kajian terperinci yang telah dilakukan, Muzakarah mendapati bahawa perdagangan pertukaran mata islamc asing forex oleh managed forex account singapore secara lani individual spot forex melalui platfom elektronik mengandungi unsur-unsur seperti riba melalui pengenaan rollover interest, pensyaratan jual beli dalam pemberian hutang melalui leverage, qabd yang tidak jelas ketika transaksi pertukaran, penjualan mata fatwwa yang tiada dalam pegangan dan spekulasi yang melibatkan perjudian.

Selain itu ianya juga tidak sah dari sisi undang-undang Kerajaan Malaysia. Sehubungan itu, Muzakarah bersetuju memutuskan bahawa perdagangan pertukaran mata wang asing forex oleh individu secara lani individual spot tradinh melalui platfom elektronik yang ada pada masa ini islamid haram kerana ia bercanggah dengan kehendak syarak dan juga tidak sah dari sisi undang-undang negara. Selaras dengan itu, umat Islam adalah dilarang daripada melibatkan diri dalam perdagangan mata wang seumpama ini.

Islxmic juga menegaskan bahawa keputusan yang diputuskan ini tidak terpakai ke atas urus niaga pertukaran mata wang asing menerusi kaunter di pengurup wang berlesen dan urus niaga pertukaran mata wang asing yang dikendalikan oleh institusi-institusi kewangan yang dilesenkan di bawah undang-undang Malaysia. KOTA BHARU: Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan semalam memutuskan umat Islam haram mengamalkan sistem perniagaan pertukaran wang asing.

Pengerusi Jawatankuasanya, Tan Sri Dr Abdul Shukor Husin, berkata ini kerana perniagaan yang dilakukan melalui pertukaran wang asing seperti itu tidak menepati hukum syarak dan menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam. Abdul Shukor berkata banyak isu yang meragukan mengenai perniagaan pertukaran asing, oleh itu umat Islam tidak perlu menceburkan diri, tambahan pula kegiatan itu membabit penggunaan internet islamuc kalangan fatw, yang menyebabkan untung rugi tidak menentu.

Beliau berkata, keputusan lain yang turut dicapai dalam mesyuarat itu ialah mengharuskan umat Islam membuat pelaburan atau membuat simpanan melalui Skim Sijil Simpanan Premium SSPM yang dikendalikan Bank Simpanan Nasional BSN. Katanya keputusan itu dibuat selepas jawatankuasa berkenaan berpuas hati dengan kaedah pelaksanaannya melalui taklimat yang disampaikan oleh pihak panel syariah Islaamic Negara pada muzakarah itu. In addition, Shariah-compliant financial products, including foreign exchange related transactions, offered and transacted by licensed Islamic financial institutions are approved trsding the Shariah Committee of the respective financial institutions with endorsement from the Shariah Advisory Council of Bank Negara Malaysia.

Majlis Fatwa Kebangsaan: Hukum Pelaburan Forex. Keputusan ini telah islamic fatwa on forex trading dibuat oleh muzakarah Majlis Fatwa Ftwa. Facebook WhatsApp Telegram Twitter Google. Embargo: For immediate release.
About | Sift Media


Is Currency Trading (Forex) Halal or Haram? Sheikh Imran Nazar Hosein 2011

Para pembaca blog yang budiman ada bertanyakan mengenai hukum terlibat dalam futures trading. Khususnya pasaran FCPO dan FKLI yang didagangkan di Bursa Mal.
Get the app that lets you be you. Download the Maybank appnow!.
The World Bank Group and the Islamic Development Bank published the first Global Report on Islamic Finance, which details the prospects for the global Islamic finance.